Nye forskningsresultater fra lektor ved Syddansk Universitet, Bo H. Eriksen, viser at op mod 40 % af nyansatte i danske fremstillingsvirksomheder stopper inden for et år. Hvis den tendens skal vendes, bør virksomhederne lade de professionelle komme til.

I jagten på højere produktivitet og bedre konkurrenceevne bør de små og mellemstore virksomheder professionalisere deres rekruttering. Det mener lektor ved Syddansk Universitet, Bo H. Eriksen. Virksomhederne i dag er nemlig ikke dygtige nok til at rekruttere de rette nye medarbejdere, og det giver betragtelige tab for dem selv, medarbejderne og det danske samfund. Op mod en halv million kroner i tab kan en forkert ansættelse koste. En fratrædelsesgrad på 40 % inden for det første år af en ansættelse er ikke sundt, og noget tyder på, at rekrutteringsprocesserne i virksomheden kan bære en del af skylden.

Ud over et konkret økonomisk tab er en forkert ansættelse også spild af ressourcer, tid og kompetencer. At ansætte og oplære en ny medarbejder stiller krav til virksomhederne om at sætte ressourcer af, og det betyder samtidig en nedsat produktivitet blandt de involverede ledere og medarbejdere. Specielt små virksomheder er udsat, da de har sværere ved at afse de nødvendige midler, der skal til.

En anden væsentlig faktor er da også, at ofte mangler lederne i de små og mellemstore virksomheder den fornødne indsigt i det område, som en medarbejder skal varetage. De besidder ikke den nødvendige viden til at vurdere, hvilke præcise kompetencer, som stillingen kræver.

Typisk har lederne i de små virksomheder flere ansvarsområder. Ofte ser man, at toplederen i en lille virksomhed har sin force inden for salg eller produktion, og at han eller hun er dygtig til at stille det rigtige hold inden for disse områder. Men væsentligt er det, at man kender sine begrænsninger. Er man som leder ikke i stand til at finde de rette medarbejdere ud over sit eget kompetenceområde, bør man lade de professionelle rekrutteringsbureauer klare opgaven. Det råder Bo Eriksen virksomhederne til. At benytte et rekrutteringsbureau er en god investering, og tillige vil en effektiv og vellykket rekruttering altid betale sig i den sidste ende.

Kilde: http://www.jobogledelse.dk/ansaettelser-og-rekruttering-af-medarbejdere/investering-i-professionel-rekruttering-er-en-god-forretning

 

Share This