Det er ofte en god investering at benytte et professionelt rekrutteringsbureau til at besætte en stilling fremfor, at man som leder eller HR-ansvarlig selv gør det. Det kræver mange ressourcer at gennemføre en tilfredsstillende rekrutteringsproces, og en del medarbejdere i små og mellemstore virksomheder har hverken erfaringen eller tiden til det. Bruger man ressourcerne forkert, kan det vise sig at være dyrt at ansætte en forkert person. I jagten på højere produktivitet og bedre konkurrenceevne bør små og mellemstore virksomheder professionalisere deres rekruttering.

Det ikke er nok blot at lægge en rekrutteringsopgave ud til et rekrutteringsbureau. Man bør overveje, hvordan rekrutteringsbureauet fremstår i forhold til erfaringer, viden og kompetencer? Hvordan er deres organisations- og forretningsforståelse? Er de empatiske? Det er nemlig en vigtig forudsætning for, at en rekruttering bliver en succes. Det er essentielt, at rekrutteringsbureauet får indblik i virksomheden og selve jobbet, får analyseret og vurderet opgaven grundigt, så den rette kravsspecifikation opstilles.

Her følger 5 fordele ved at benytte et professionelt rekrutteringsbureau:

  • Bedre kandidater

Det kan måske virke som en overdrivelse, at man får bedre kandidater ved at benytte et rekrutteringsbureau. Specialister i rekruttering ved dog, hvorledes en jobannonce formuleres attraktivt, samt hvilket medie der er bedst for det specifikke job. Dette resulterer i et højere antal ansøgere. Selvsamme specialister er uddannet til at gennemgå ansøgninger og CV’er og ved derfor, hvad der skal lægges vægt på ved gennemgangen. De kan herefter hurtigt danne sig et overblik over kandidatfeltet, finde de rette og bedste kandidater og pege på det ideelle match.

  • Tids- og ressourcebesparende

Der ligger en stor tids- og ressourcebesparelse i at lægge opgaven ud til et rekrutteringsbureau. Det kræver både tid og ressourcer at udarbejde annoncer, håndtere ansøgninger, screene kandidater og foretage de første interviews. Desuden bliver man ofte kontaktet af mange jobsøgende, som ønsker at høre mere om stillinger eller måske blot vil promovere sig selv. Alt i alt benyttes der mange ressourcer på opgaven, ressourcer som virksomhederne kunne bruge bedre ved at fokusere på forretningen.

  • Professionel håndtering

Ved at lade et professionelt rekrutteringsbureau finde en ny medarbejder, vil man opleve en professionel samarbejdspartner, der arbejder ambitiøst på at opfylde virksomhedens ønsker. Når hele processen styres af erfarne og kvalificerede specialister, giver det sig udslag i en mere professionel håndtering af de involverede partnere, lige fra de, som ser annoncen, til de som har søgt, og som bør modtage en seriøs behandling. Alt i alt vil alle parter opleve en større professionalisme, som i sidste ende er til gavn for virksomhedens image.

  • Signal om seriøsitet

Når en ny medarbejder skal rekrutteres til en virksomhed, vil man som organisation gerne fremstå attraktiv. Kandidaterne skal ved ansættelse bidrage til at skabe værdi for virksomheden, og ved at benytte et professionelt rekrutteringsbureau sender man et signal til kandidaterne om, at man tager rekrutteringen seriøst. Det efterlader jobmarkedet og kunderne med et godt indtryk af virksomheden.

  • Faglig sparring

Et rekrutteringsbureau besidder ofte mange års erfaring og viden om rekruttering, og rekrutteringsspecialister vil være de ideelle sparringspartnere, når en ny medarbejder skal findes. Som virksomhed kan I drage stor nytte af den løbende faglige sparring fra rekrutteringsbureaet, hvad enten spørgsmålene handler om assistance til rekruttering, markedets mekanismer eller har juridisk karakter.

Share This